Verskoop Groente en Fruit, welkom op onze website

Privacy Verklaring Verskoop B.V

De online dienst die Verskoop B.V aanbiedt, verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken wij zorgvuldig en veilig. We houden ons aan de eisen die de huidige privacywet stelt. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen.

Algemeen
Deze privacy verklaring is van toepassing op de website van Verskoop B.V, gevestigd op de Danielsweg 22, 4451 HW Heinkenszand, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63350394.

Persoonsgegevens
De online besteldienst van Verskoop B.V maakt gebruik van persoonsgegevens. Verskoop B.V vraagt bij het aanvragen van een bestelaccount om de volgende algemene persoonsgegevens: naam, contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Ook uw bestelhistorie zien wij als persoonlijke informatie die wij opslaan.

Doel van verwerking
Verskoop B.V verwerkt en gebruikt de verstrekte persoonsgegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Concreet: voor het kunnen produceren, afleveren en factureren van uw bestelling. Verskoop B.V gebruikt deze informatie ook om met u in contact te kunnen komen over uw bestellingen of om u te informeren over onze dienstverlening. Uw bestelhistorie slaan wij op om te voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen en voor analyse doeleinden.

Bewaartermijn
De bestelhistorie van onze zakenpartners wordt 7 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze periode worden de gegevens in de eerstvolgende maand januari verwijderd. Persoonlijke gegevens worden na de laatste levering nog 2 jaar bewaard. In de eerstvolgende maand januari worden de volgende gegevens verwijderd: contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Zijn er nog onbetaalde rekeningen dan wordt deze termijn verlengd tot het moment dat alle rekeningen zijn voldaan.

Beveiliging
Persoonsgegevens en bestelhistorie zijn opgeslagen op onze eigen server in Nederland. Deze server is naar de huidige stand van techniek beveiligd tegen onrechtmatig binnendringen.

Logfiles
Alle servers van Verskoop B.V houden logfiles bij. Hierin staan IP-adressen. Verskoop B.V gebruikt de gegevens in de logfiles om problemen te traceren en voor optimalisatie van het dataverkeer.

Cookies
Verskoop B.V maakt gebruik van Google Analytics. Zo kan Verskoop B.V analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Verskoop B.V heeft ingesteld dat het IP adres van de bezoeker geanonimiseerd wordt. Verskoop B.V heeft echter geen volledige controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie hiervoor de privacyverklaring van Google.

Informatie aan derden
Als u gebruik maakt van de online besteldienst van Verskoop B.V., kunnen persoonlijke gegevens benaderbaar zijn door een aan Verskoop B.V verbonden dienstverlener, bijvoorbeeld een extern gehoste website. Deze dienstverleners zijn niet gerechtigd om uw gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het mogelijk maken van uw elektronische bestelling. Verskoop B.V zal nooit informatie actief aanbieden aan derde partijen. We behandelen uw gegevens altijd met uiterste zorg. In de volgende uitzonderlijke gevallen echter kan Verskoop B.V uw gegevens met derden delen: · Als Verskoop B.V wettelijk of door een rechtbank daartoe wordt verplicht. · Als er een dusdanige betalingsachterstand is ontstaan dat Verskoop B.V. zich genoodzaakt ziet een vordering uit handen te geven aan een incassobureau.

Websites van derden
Websites van derden die door middel van links met de website of diensten van Verskoop B.V verbonden zijn, vallen niet binnen deze privacyverklaring.

Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
Via webshop.verskoop.nl kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. (let op: het webadres is zonder “www.” ervoor) Als u vragen heeft of wilt dat we uw gegevens verwijderen, helpen wij u graag. Onze contactgegevens vindt u op de homepage van deze website.

Contact gegevens

Daniëlsweg 20
4451 HW Heinkenszand

Tel. 0113 - 56 44 00
Fax. 0113 - 56 46 60

Mob. Jacco Munter 06 - 51 22 22 94


e-mail info@verskoop.nl
internet www.verskoop.nl

Rabobank NL19 RABO 0380.5931.81
Postbank  NL84 INGB 0001 0052 71

K.v.K. nr. 63350394
BTW NL 8551.98.588.B.01

Privacy Verklaring Verskoop B.V

Verskoop © 2018 all rights reserved | ontwerp en realisatie ISZO media